मराठी कविताएं : वसंत आबाजी डहाके, मराठी से अनुवाद : प्रेरणा उबाले

मराठी कविताएं : वसंत आबाजी डहाके, मराठी से अनुवाद : प्रेरणा उबाले

युवा कवयित्री। प्रकाशित कविता संग्रह : मन ओथंबून जाते (मराठी), टूटन बढ़ती जाती (हिंदी)। सहायक प्राध्यापक, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे। प्रसिद्ध मराठी कवि। अद्यतन कविता संग्रह ‘कर्क वृत्त’। ‘चित्रलिपि’ कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी...